Sinh hoạt chuyên môn khối thi đua

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-K5, ngày 22/10/2018 của Khối thi đua số 5. Hôm nay, ngày 06/12/2018 tại trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn, gồm một Tiết đọc thư viện (Đọc cặp đôi), một chuyên đề “Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh dân tộc thiểu số (lớp 3)”. Về tham dự buổi sinh hoạt chuyên môn gồm có các thầy, cô giáo là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn của 7 trường tiểu học trong khối thi đua. Sau dự giờ và báo cáo chuyên đề, đoàn đã tổ chức trao đổi và chia sẻ cùng nhau những kinh nghiệm trong việc vận hành mô hình “thư viện thân thiện” theo dự án Room to Read tài trợ một cách có hiệu quả. Tuy đây là việc làm mới; mặt khác mới chỉ có 1/7 trường được dự án tài trợ, còn 6 trường, chỉ có 4 trường mới tham gia mô hình nhân rộng, nên còn khó khăn trong việc thực hiện tiết đọc thư viện cũng như đầu tư cơ sở vật chất, nhưng các trường đã cố gắng thực hiện việc vận hành rất tốt, bám sát yêu cầu và quy trình của từng tiết đọc.

Một số hình ảnh dự giờ và trao đổi chuyên đề: