Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Công văn số 1318/SGDĐT-KHTC 23/08/2019 Hướng dẫn, Hướng dẫn thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2019 - 2020.
Quyết định số 2134/QĐ-UBND 02/08/2019 Quyết định, Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Thông tư 17/2018/BGD&ĐT 22/08/2018 Thông tư, Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học
Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.
Số 2919/CT-BGDĐT 10/08/2018 Chỉ thị, Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục.
16/2018/TT-BGDĐT 03/08/2018 Thông tư, Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Số 1059/SGDĐT-KHTC 02/08/2018 Hướng dẫn, Hướng dẫn thực hiện các khoản thu và chẩn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2018 - 2019.
Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT 20/07/2018 Thông tư, Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
Số 712/QĐ-UBND 05/04/2018 Quyết định, Quyết định về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Số 570/QĐ-UBND 20/03/2018 Quyết định, Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, bán trú cấp tiểu học giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến 2025 trên địa bàn tỉnh.
Số 36/2017/TT-BGDĐT 28/12/2017 Thông tư, Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GD&ĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Số 30/2017/NQ-HĐND 11/10/2017 Nghị quyết, Quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Trang 1 / 212»